SPECIFIC Product Informatie Boek Netherlands

INHOUD & PRODUCTCODES

THERAPEUTISCHE DIËTEN VOOR KATTEN

FCD FCW

Crystal Management Crystal Management Crystal Management

FCW-P FCD-L FDD-HY

Crystal Management Light Food Allergen Management Food Allergen Management

FDW

FED-DM FEW-DM

Endocrine Support Endocrine Support Digestive Support Digestive Support

FID FIW FJD FJW FKD FKW

Joint Support Joint Support Kidney Support Kidney Support Kidney Support

FKW-P

F Ω D

Skin Function Support

F Ω D-HY F Ω W-HY

Allergen Management Plus Allergen Management Plus

FRD FRW FSW

Weight Reduction Weight Reduction Struvite Dissolution Intensive Support Intensive Support

F/C-IN-W F/C-IN-L

SPECIFIC ® - EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ DIERENARTSEN

VERSION 03-2018

Made with FlippingBook - Online magazine maker