SPECIFIC Product book - Swedish

Product Information Book

INTRODUKTION

INNEHÅLL PRODUKTNAMN & KODER

Riktlinjer för användning av SPECIFIC TM och handboken Kodförklaring

FRISKFODER OCH GODBITAR FÖR HUNDAR

CPD-XS CPD-S CPD-M CPD-XL CXD-XS CXD-S CXD-M CXD-XL CGD-S CGD-M CGD-XL CXW CPW

Puppy Small Breed - Extra Small Kibble

Puppy Small Breed Puppy Medium Breed

Puppy Large & Giant Breed

Puppy All Breeds

Adult Small Breed - Extra Small Kibble

Adult Small Breed Adult Medium Breed

Adult Large & Giant Breed

Adult All Breeds

Senior Small Breed Senior Medium Breed

Senior Large & Giant Breed

CGW CAD

Senior All Breeds

Active Active

LUNCH

C-BIO-W C-BIO-W

Organic with beef Organic with fish

CT-BIO

Organic Treats

CT-DC-L CT-DC-S

Dental Chew - Large Dental Chew - Small

CT-H

Healthy Treats

CT-HM CT-HY CT-SC

Healthy Treats Mini Hypoallergenic Treats Special Care Treats

VERSION 03-2018

INTRODUKTION

RIKTADE FODER FÖR HUNDAR

CCD CDD CDW

Struvite Management

Food Allergen Management Food Allergen Management Food Allergen Management

CDD-HY CED-DM

Endocrine Support Digestive Support Digestive Support

CID CIW

CID-LF CIW-LF

Digestive Support - Low Fat Digestive Support - Low Fat

CJD

Joint Support

CKD-XS

Heart & Kidney Support - Extra Small Kibble

CKD CKW C Ω D

Heart & Kidney Support Heart & Kidney Support Skin Function Support Allergen Management Plus Allergen Management Plus

C Ω D-HY C Ω W-HY CRD-1-XS

Weight Reduction - Extra Small Kibble

CRD-1 CRW-1 CRD-2

Weight Reduction Weight Reduction Weight Control Intensive Support Intensive Support

F/C-IN-W F/C-IN-L

För rekommenderade dieter beroende på tillstånd - klicka här

Kost för hundar med flera pågående sjukdomar - klicka här

VERSION 03-2018

INTRODUKTION

FRISKFODER FÖR KATTER

FPD FPW FND FXD FXW

Kitten Kitten

Neutered Young

Adult Adult Adult

FXW-P FQD-F

Atlantic sardine

FGD FGW

Senior Senior

F-BIO-W F-BIO-W

Organic with chicken

Organic with fish Organic Treats

FT-BIO

FT-H

Healthy Treats

För rekommenderade dieter beroende på tillstånd - klicka här

Kost för katter med flera pågående sjukdomar - klicka här

VERSION 03-2018

INTRODUKTION

RIKTADE FODER FÖR KATTER

FCD FCW

Crystal Management Crystal Management Crystal Management

FCW-P FCD-L FDD-HY

Crystal Management Light Food Allergen Management Food Allergen Management

FDW

FED-DM FEW-DM

Endocrine Support Endocrine Support Digestive Support Digestive Support

FID FIW FJD FJW FKD FKW

Joint Support Joint Support Kidney Support Kidney Support Kidney Support

FKW-P

F Ω D

Skin Function Support

F Ω D-HY FOW-HY

Allergen Management Plus Allergen Management Plus

FRD FRW FSW

Weight Reduction Weight Reduction Struvite Dissolution Intensive Support Intensive Support

F/C-IN-W F/C-IN-L

SPECIFIC TM TEKNISK INFORMATION Näringsammansättning av SPECIFIC TM foder för hundar Näringsammansättning av SPECIFIC TM foder för katter

Rekommendation för SPECIFIC TM hundfoder Rekommendation för SPECIFIC TM kattfoder Egenskaper SPECIFIC TM foder Rätt SPECIFIC TM foder vid urinsten

Rätt SPECIFIC TM foder vid allergi och födoämnesreaktioner Rätt SPECIFIC TM foder för hälsosamma leder och god rörlighet Rätt SPECIFIC TM foder vid magtarmproblem Likvärdig mängd av torr- respektive våtfoder av SPECIFIC TM riktade foder

VERSION 03-2018

FÖRORD 2020

BÄSTA VETERINÄR OCH DJURSJUKSKÖTARE

Välkommen till Dechras handbok för fodersortimentet SPECIFIC ™ .

SPECIFIC ™ är utvecklat för att förse veterinärkliniker med ett fullständigt sortiment av foderprodukter för att kunna möta alla kunders behov, både till de som har fullt friska djur men även till djur med särskilda näringsmässiga behov.

Våra kärnvärden kretsar kring tre vägledande principer:

i) Varumärket SPECIFIC ™ är dedikerat till den veterinära marknaden och måste därför hålla högsta kvalitet för att säkerställa att du alltid kan känna dig säker på att du rekommenderar de bästa produkterna. ii) Vi tror helhjärtat på att högt innehåll av ingredienser från fisk både stödjer hög kvalitet och ger näringsmässiga fördelar genom

sitt innehåll av omega-3-fettsyror, vilka främjar ett långt och hälsosamt liv för era kunders “bästa vän”. iii) Vi har startat en resa, “Circle of Good”, där vi har satt hållbarhet i centrum för vår affärsverksamhet.

Med nutrition, som har identifierats av WSAVA som en viktig parameter, har näring blivit en mycket viktig del av en veterinärkliniks service och kompetens. På Dechra ser vi fram emot att att fortsätta att stödja och hjälpa er att öka er försäljning genom vårt varumärke SPECIFIC ™ , dedikerat till veterinärer.

Med Vänlig Hälsning Dechra Veterinary Products AB Sverige

VERSION 03-2018

SPECIFIC ™ DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

RIKTLINJER

RIKTLINJER FÖR ANDVÄNDNING AV SPECIFIC TM FODER OCH HANDBOK

BESKRIVNING AV VARJE FODERSORT Det centrala i denna handbok är den ingående beskrivningen av varje fodersort, med uppgift om fodrets egenskaper, rekommendation, ingredienser och näringsinnehåll, samt utfodringsråd. I beskrivningen av fodrets egenskaper har näringsinnehållet jämförts med sammansättningen i SPECIFIC TM helfoder för friska, vuxna hundar och katter. INGREDIENSER Ingredienserna i fodret är förtecknande i fallande ordning med avseende på kvantitet. SPECIFIC TM innehåller inte några konstgjorda färg- eller smakämnen.

SPECIFIC TM sortimentet består av mycket smakliga helfoder för friska katter och hundar, samt riktade foder för understöd av olika kliniska tillstånd hos hund och katt. Syftet med denna handbok är att informera personal på veterinärmottagningar och djursjukhus om de olika fodrens sammansättning och att ge riktlinjer för användningen av SPECIFIC TM foder.

SPECIFIC ™ - OPTIMAL LIVSLÅNG NÄRING

FAST FORMULERING För att säkerställa att hunden eller katten får samma balans av ingredienser och näringsämnen från varje påse/canflex/pouch förpackning med SPECIFIC TM , tillverkar vi varje produkt efter en fast formulering. Detta innebär att receptet för varje fodersort är identiskt vid varje produktionsomgång.

VERSION 03-2018

RIKTLINJER

NÄRINGSINNEHÅLL PER VIKT- OCH ENERGIENHET (MJ ELLER KCAL) Energiinnehållet är utgångspunkten för hur stor mängd av ett visst foder som hundar och katter ska äta för att behålla sin idealvikt. Detta innebär att de behöver äta mer av ett foder med låg energitäthet. Det bästa sättet att jämföra olika fodersorters sammansättning är därför att uttrycka näringsinnehållet per energienhet. I den här handboken anges näringsinnehållet per MJ eller kcal av ME, som står för meta boliserbar energi. Energitätheten har beräknats med den nya europeiska standarden för beräkning av energi (EN16967: 2017)

UTFODRINGSRÅD Våra utfodringsråd för SPECIFIC TM fodren bygger på beräkningar av energibehovet hos en genomsnittlig hund/katt. Det individuella dagsbehovet påverkas dock av olika faktorer, till exempel ras, miljö, årstid och aktivitetsnivå. De råd som ges i handboken och på förpackningarna ska därför alltid betraktas som en utgångspunkt. Mängden foder måste sedan justeras i förhållande till hundens eller kattens viktutveckling och kondition. FÖREBYGGA ÖVERVIKT SPECIFIC TM foder tillverkas av kvalitetsråvaror, som innehåller proteiner, fetter och kolhydrater med hög smältbarhet. Det är ett välkänt faktum att övervikt hos hund och katt har blivit ett stort hälsoproblem. För att förebygga övervikt har SPECIFIC TM fodren en måttlig energitäthet, då de har ett minskat fettinnehåll, samt innehåller fibrer (med undantag av de produkter som är avsiktligt formulerade för att ha ett högt energiinnehåll).

OMVANDLINGSFAKTORER FÖR KCAL, KJ OCH MJ

1 kcal = 4.184 kJ

1 kJ = 0.239 kcal

1 MJ = 1000 kJ

SPECIFIC ™ – FRAMSTÄLLS MED AVANCERAD TEKNOLOGI

Alla SPECIFIC TM foder märkta med vidstående piktogram innehåller de viktiga, fleromättade fettsyrorna EPA och DHA från fisk. Att arbeta med fettsyror från fisk kräver särskild expertis, för att kunna bevara fettsyrornas positiva effekt, eftersom alltför hög uppvärmning eller annan felaktig hantering kan försämra effekten. Många års erfarenhet av att arbeta med fisk och fiskoljor har gett oss denna spetskompetens. Vår kunskap bidrar till att SPECIFIC TM foder generellt innehåller mycket höga nivåer av välbevarade EPA och DHA.

NÅGRA AV DE MÅNGA POSITIVA EFFEKTERNA AV EPA OCH DHA ÄR STÖDET FÖR: Hud och päls Immunförsvaret Hjärnans och synens utveckling hos valpar och kattungar Njurfunktionen Ledernas funktion

VERSION 03-2018

RIKTLINJER

VÄLJ RÄTT SPECIFIC ™ FODER Under SPECIFIC TM teknisk information finns en förteckning över lämpliga SPECIFIC TM foder som kan ge stöd vid olika hälsotillstånd hos hund och katt. För vissa tillstånd anges flera olika SPECIFIC TM foder. I dessa fall ska det bästa alternativet väljas på individuell basis. I slutet av handboken finns en smidig sammanfattning om nutritionsstöd vid urinsten, ledproblem, allergisk dermatit, samt magtarmproblem. Med hjälp av tabellerna under SPECIFIC TM teknisk information kan du snabbt välja ett foder med rätt näringsinnehåll och lämpliga egenskaper t. ex. låg eller hög halt av ett visst näringsämne, närvaro/frånvaro av en viss råvara, och/eller effekt på urinens pH-värde.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSPERIOD EUs märkningsdirektiv föreskriver vilka uppgifter som måste anges på förpackningarna till riktade SPECIFIC TM dieter. Direktivet ger riktlinjer beträffande det näringsmässiga syftet med fodret och deklarationen av näringsämnen, samt rekommendationer om hur länge fodret bör användas. Innan fodret används under en längre period än den rekommenderade, ska veterinär konsulteras. Det är veterinären som i sista hand ska besluta hur länge en patient behöver få ett visst foder. Om det är kontraindicerat att använda en fodersort permanent, anges det i handbokens avsnitt om just den fodersorten.

FÖR ETT BRA RESULTAT ÄR DET VIKTIGT ATT FÖLJA REKOMMENDATIONEN

Näringsvärdena och ingredienserna i alla riktade SPECIFIC TM foder är noga utvalda för att ge optimalt nutritionsstöd till katter och hundar vid olika kliniska tillstånd. För att få det bästa resultatet är det därför viktigt att djuret endast får det foder som veterinären rekommenderar.

HÅLLBARHET AV SPECIFIC ™ HUND- OCH KATTFODER

Alla torrfoder i SPECIFIC TM -sortimentet har en hållbarhet på 18 månader från tillverkningsdagen, och alla våta SPECIFIC TM foder har en hållbarhet på 24 månader från tillverkningsdagen. Utgångsdagen anges på påsen/canflex-förpackningen. Torrfoder som innehåller mycket fiskolja är förpackade i skyddad atmosfär i en lufttät påse. Även dessa produkter har en hållbarhet på 18 månader men de ska användas inom 3 månader från det att förpackningen öppnas. Detta anges på påsen.

Skyddad atmosfär för optimal konservering

VERSION 02-2012 3 8

KODFÖRKLARING

Den andra bokstaven anger det huvudsakliga användningsområdet för fodret

F R D = Feline = Dry = Reduction

Den första bokstaven an ger om fodret är för hundar eller katter

Den tredje bokstaven anger om det är ett våt- eller torrfoder

Exempel: FRD är ett torrfoder för viktminskning hos katt

KOD FÖRKLARING

SPECIFIC ™ HUND- OCH KATTFODER KAN IDENTIFIERAS GENOM EN BOKSTAVSKOD, ETT INTERNATIONELLT NAMN OCH EN PRODUKTFÄRG.

Helfoder för valpar/kattungar, och för vuxna dräktiga/digivande tikar/honkatter

P

Puppy/Nursing adult

DEN FÖRSTA BOKSTAVEN I PRODUKTKODEN INDIKERAR HUND ELLER KATT :

X

X X

Helfoder för viktminskning eller viktkontroll

S REC R X

Reduction

F C

Canine

Recovery

Foder för hundar

Återhämtningsfoder för katt/hund

Helfoder för katter som löser upp struvitsten

Struvite dissolution

Feline

Foder för katter

Helfoder för friska hundar/katter

Complete

DEN ANDRA BOKSTAVEN ANGER DET HUVUD SAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDET FÖR FODRET:

X X X

DEN TREDJE BOKSTAVEN ANGER TYP AV FODER:

X X X

A

Active

Helfoder för aktiva hundar

BIO

W D

Dry

Torrfoder (cirka 10% vatten)

Organic

Organiskt helfoder för vuxna djur

C D E G J K N I

Helfoder för hundar/katter med struvitsten

Wet

Våtfoder (cirka 70-80% vatten)

Crystal/Control

Helfoder för hundar/katter med foderallergi eller foderintolerans Komplett foder för att stödja hundar och katter med endokrina störningar

ÖVRIGA KODER:

Dermatology/Digestion

S M

Små raser

Endocrine

Mellanstora raser

Geriatric

Helfoder för äldre hundar/katter

XL HY L CT-H

Helfoder för hundar med matsmältningsproblem

Stora och mycket stora raser

Intestinal

Hydrolyserat protein

Joint

Helfoder som stödjer rörlighet och friska leder

Helfoder för hundar/katter med njur-, hjärt-eller leverinsufficiens

Light

Kidney

Canine Treats - Healthy

Neutered

Helfoder för unga kastrerade katter

Helfoder för hundar/katter som ger optimal näring för hud, päls och leder

CT-HM CT-HY

Canine Treats - Healthy Mini

Omega-fatty acids

Q

Complete diet for healthy kittens and cats

Complete

Canine Treats - Hypoallergenic

F DM

Fresh Fish

VERSION 03-2018

Diabetes mellitus

P

Pouch - pieces in gravy

FRISKFODER OCH GODBITAR FÖR HUNDAR

SPECIFIC TM CPD-XS PUPPY SMALL BREED - EXTRA SMALL KIBBLE

REKOMMENDATION

Växande valpar av små raser

£ £ £ £

Dräktighet och digivning, alla raser

Anorexi

Konvalescens

7.5 kg 1 kg 1 kg

2.5 kg

SPECIFIC TM CPD-XS PUPPY SMALL BREED

EXTRA SMALL KIBBLE (<10 KG VUXENVIKT)

FODRETS EGENSKAPER OCH FÖRKLARING TILL SAMMANSÄTTNINGEN

Ökat innehåll av energi, protein, vitaminer och mineraler tillgodoser behoven hos växande valpar av små raser och understödjer normal skelettutveckling.

Growth support

DHA är en omega-3-fettsyra som främjar utvecklingen av hjärnan och synen.

DHA from fish

EPA och DHA är omega-3-fettsyror, som främjar utvecklingen av frisk hud och päls, samt hjälper till att bevara normal rörlighet och god ledhälsa.

Joint, skin & coat support

Betmassa som en källa till fermenterbara fibrer för att stödja en fördelaktig mikroflora och god tarmhälsa.

Beet Pulp

Intestinal support

Psyllium husk är en gelbildande, löslig fiber, som har förmågan att absorbera vätska motsvarande flera gånger sin egen vikt, och är känd för sin välgörande effekt på regleringen av magtarmkanalens aktivitet.

Intestinal support

SPECIFIC TM CPD-XS PUPPY SMALL BREED - EXTRA SMALL KIBBLE

MER INFORMATION

INGREDIENSER Vete, fiskmjöl, majsprotein, fett från fläsk, mineraler, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), fiskolja, äggpulver, lysin, psyllium husk, metionin, treonin tryptofan, rosmarinextrakt. Med naturliga antioxidanter (tokoferoler, rosmarinextrakt och C vitamin). Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen. RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM Exempel: Om rasen har en förväntad vuxenvikt på 8 kg, behöver en valp som väger 3 kg (och alltså inte har uppnått halva vuxenvikten) ungefär 140 g SPECIFIC TM CPD-XS Puppy Small Breed om dagen. När valpen väger 6 kg (51-100 % av vuxenvikten), behöver den ungefär 180 g om dagen.

£ SPECIFIC TM CPD-XS Puppy Small Breed är ett mycket lämpligt foder för valpar av små raser, från avvänjning (5-6 veckor) till dess att valpen har uppnått 80 % av sin vuxenvikt. Därefter kan valpen gradvis gå över till CXD-XS Adult Small Breed/CXW Adult All Breeds. £ Under dräktighet och digivning ökar tikens behov av energi och näringsämnen. Därför är CPD-XS Puppy Small Breed ett lämpligt foder för dräktiga och digivande tikar av alla raser.

£ Det är viktigt att noga kontrollera valpens tillväxt, för att undvika överutfodring.

£ Energi- och näringsbehovet kan öka under konvalescens efter operation, trauma och anorexi. CPD-XS Puppy Small Breed är ett mycket lämpligt foder under dessa perioder med stort energibehov.

RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM FÖR VALPAR OCH VUXNA HUNDAR

NÄRINGSINNEHÅLL

Innehåll per 100 g

Innehåll per MJ

Näringsämne

Omsättbar energi kJ

1616

25%*

50%*

75%*

Vuxen

Protein g (råprotein)

25,6

15,8

kg

g

g

g

g

Fett g (råfett)

14,3

8,9

0,5

35

30

25

20

Kolhydrater g (NFE)

43,7

27,0

1

55

50

40

30

Fibrer g (råfibrer)

1,8

1,1

1,5

75

65

55

40

Kalcium g

0,97

0,60

2

95

80

65

50

Fosfor g

0,87

0,54

Natrium g

0,26

0,16

2,5

115

95

80

60

Omega-3-fettsyror g

0,63

0,39

3

130

110

90

70

EPA g

0,18

0,11

4

160

135

110

85

DHA g

0,20

0,13

5

190

160

130

105

Förhållande n-3:n-6

1:3

1:3

6

220

185

150

120

Vatten g

8,5

7

210

170

135

För en mer detaljerad deklaration se: SPECIFIC TM teknisk information.

8

230

190

145

9

250

205

160

10

270

220

175

* av beräknad vuxenvikt

SPECIFIC TM CPD-XS PUPPY SMALL BREED - EXTRA SMALL KIBBLE

Tikens energibehov under digivning varierar med antalet valpar. Vid kullar med 2, 4 eller 8 valpar är energibehovet 1½, 2 respektive 3 gånger större än behovet hos en normal vuxen hund. Det individuella dagsbehovet påverkas av olika faktorer, till exempel ras, miljö, årstid och aktivitetsnivå. Därför bör fodermängden löpande anpassas efter hundens kondition och kroppsvikt. RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM AV SPECIFIC ™ CPD-S FÖR DRÄKTIGA ELLER DIGIVANDE TIKAR (<10 KG)

Första 2/3 av dräktigheten

Sista 1/3 av dräktigheten

Digivning 2 valpar

Digivning 4 valpar

Digivning 8 valpar

kg

g

g

g

g

g

2

55

80

80

105

155

2.5

70

90

90

125

185

3

80

105

105

140

210

4

95

130

130

175

260

5

115

155

155

205

310

6

130

180

180

235

355

7

145

200

200

265

400

8

160

220

220

295

440

9

175

240

240

320

480

10

190

260

260

350

520

VERSION 07-2015

SPECIFIC TM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

SPECIFIC TM CPD-S PUPPY SMALL BREED

REKOMMENDATION

Växande valpar av små raser

£ £ £ £

Dräktighet och digivning, alla raser

Anorexi

Konvalescens

7.5 kg 7 kg

1 kg 1 kg

2.5 kg 4 kg

SPECIFIC TM CPD-S PUPPY SMALL BREED (<10 KG VUXENVIKT)

FODRETS EGENSKAPER OCH FÖRKLARING TILL SAMMANSÄTTNINGEN

Ökat innehåll av energi, protein, vitaminer och mineraler tillgodoser behoven hos växande valpar av små raser och understödjer normal skelettutveckling.

Growth support

DHA är en omega-3-fettsyra som främjar utvecklingen av hjärnan och synen.

DHA from fish

EPA och DHA är omega-3-fettsyror, som främjar utvecklingen av frisk hud och päls, samt hjälper till att bevara normal rörlighet och god ledhälsa.

Joint, skin & coat support

Betmassa som en källa till fermenterbara fibrer för att stödja en fördelaktig mikroflora och god tarmhälsa.

Beet Pulp

Intestinal support

Psyllium husk är en gelbildande, löslig fiber, som har förmågan att absorbera vätska motsvarande flera gånger sin egen vikt, och är känd för sin välgörande effekt på regleringen av magtarmkanalens aktivitet.

Intestinal support

SPECIFIC TM CPD-S PUPPY SMALL BREED

MER INFORMATION

INGREDIENSER Vete, fiskmjöl, majsprotein, fett från fläsk, mineraler, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), fiskolja, äggpulver, lysin, psyllium husk, metionin, treonin tryptofan, rosmarinextrakt. Med naturliga antioxidanter (tokoferoler, rosmarinextrakt och C vitamin). Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen. RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM Exempel: Om rasen har en förväntad vuxenvikt på 8 kg, behöver en valp som väger 3 kg (25 % av vuxenvikten) ungefär 95 g SPECIFIC TM CPD-S Puppy Small Breed om dagen. När valpen väger 4 kg (50 % av vuxenvikten), behöver den ungefär 135 g om dagen. När valpen väger 6 kg (75 % av vuxenvikten), behöver den ungefär 150 g om dagen.

£ SPECIFIC TM CPD-S Puppy Small Breed är ett mycket lämpligt foder för valpar av små raser, från avvänjning (5-6 veckor) till dess att valpen har uppnått 80 % av sin vuxenvikt. Därefter kan valpen gradvis gå över till CXD-S Adult Small Breed/CXW Adult All Breeds. £ Under dräktighet och digivning ökar tikens behov av energi och näringsämnen. Därför är CPD-S Puppy Small Breed ett lämpligt foder för dräktiga och digivande tikar av alla raser.

£ Det är viktigt att noga kontrollera valpens tillväxt, för att undvika överutfodring.

£ Energi- och näringsbehovet kan öka under konvalescens efter operation, trauma och anorexi. CPD-S Puppy Small Breed är ett mycket lämpligt foder under dessa perioder med stort energibehov.

RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM FÖR VALPAR OCH VUXNA HUNDAR

NÄRINGSINNEHÅLL

Innehåll per 100 g

Innehåll per MJ

Näringsämne

Omsättbar energi kJ

1616

25%*

50%*

75%*

Vuxen

Protein g (råprotein)

25,6

15,8

kg

g

g

g

g

Fett g (råfett)

14,3

8,9

0,5

35

30

25

20

Kolhydrater g (NFE)

43,7

27,0

1

55

50

40

30

Fibrer g (råfibrer)

1,8

1,1

1,5

75

65

55

40

Kalcium g

0,97

0,60

2

95

80

65

50

Fosfor g

0,87

0,54

Natrium g

0,26

0,16

2,5

115

95

80

60

Omega-3-fettsyror g

0,63

0,39

3

130

110

90

70

EPA g

0,18

0,11

4

160

135

110

85

DHA g

0,20

0,13

5

190

160

130

105

Förhållande n-3:n-6

1:3

1:3

6

220

185

150

120

Vatten g

8,5

7

210

170

135

För en mer detaljerad deklaration se: SPECIFIC TM teknisk information.

8

230

190

145

9

250

205

160

10

270

220

175

* av beräknad vuxenvikt

SPECIFIC TM CPD-S PUPPY SMALL BREED

Tikens energibehov under digivning varierar med antalet valpar. Vid kullar med 2, 4 eller 8 valpar är energibehovet 1½, 2 respektive 3 gånger större än behovet hos en normal vuxen hund. Det individuella dagsbehovet påverkas av olika faktorer, till exempel ras, miljö, årstid och aktivitetsnivå. Därför bör fodermängden löpande anpassas efter hundens kondition och kroppsvikt. RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM AV SPECIFIC ™ CPD-S FÖR DRÄKTIGA ELLER DIGIVANDE TIKAR (<10 KG)

Första 2/3 av dräktigheten

Sista 1/3 av dräktigheten

Digivning 2 valpar

Digivning 4 valpar

Digivning 8 valpar

kg

g

g

g

g

g

2

55

80

80

105

155

2.5

70

90

90

125

185

3

80

105

105

140

210

4

95

130

130

175

260

5

115

155

155

205

310

6

130

180

180

235

355

7

145

200

200

265

400

8

160

220

220

295

440

9

175

240

240

320

480

10

190

260

260

350

520

VERSION 07-2015

SPECIFIC TM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

SPECIFIC TM CPD-M PUPPY MEDIUM BREED

REKOMMENDATION

Växande valpar av medelstora raser Dräktighet och digivning, alla raser

£ £ £ £

Anorexi

Konvalescens

1 kg

4 kg

7.5 kg 7 kg

14 kg 2

SPECIFIC TM CPD-M PUPPY MEDIUM BREED (10-25 KG VUXENVIKT)

FODRETS EGENSKAPER OCH FÖRKLARING TILL SAMMANSÄTTNINGEN

Ökat innehåll av energi, protein, vitaminer och mineraler tillgodoser behoven hos växande valpar av medelstora raser och understödjer normal skelettutveckling.

Growth support

DHA är en omega-3-fettsyra, som främjar utvecklingen av hjärnan och synen.

DHA from fish

EPA och DHA är omega-3-fettsyror, som främjar utvecklingen av frisk hud och päls, samt hjälper till att bevara normal rörlighet och god ledhälsa.

Joint, skin & coat support

Betmassa som en källa till fermenterbara fibrer för att stödja en fördelaktig mikroflora och god tarmhälsa.

Beet Pulp

Intestinal support

Psyllium husk är en gelbildande, löslig fiber, som har förmågan att absorbera vätska motsvarande flera gånger sin egen vikt, och är känd för sin välgörande effekt på regleringen av magtarmkanalens aktivitet.

Intestinal support

SPECIFIC TM CPD-M PUPPY MEDIUM BREED

MER INFORMATION

INGREDIENSER Vete, fiskmjöl, majsprotein, fett från fläsk, mineraler, hydrolyserat animaliskt protein, betmassa, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), fiskolja, äggpulver, lysin, psyllium husk, metionin, treonin tryptofan, rosmarinextrakt. Med naturliga antioxidanter (tokoferoler, rosmarinextrakt och C vitamin). Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen. RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM Exempel: Om rasen har en förväntad vuxenvikt på 16 kg, behöver en valp som väger 4 kg (25 % av vuxenvikten) ungefär 160 g SPECIFIC TM CPD-M Puppy Medium Breed om dagen. När valpen väger 8 kg (50 % av vuxenvikten), behöver den ungefär 230 g om dagen. När valpen väger 12 kg (75 % av vuxenvikten), behöver den ungefär 255 g om dagen. RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM AV SPECIFIC™ CPD-M FÖR VALPAR OCH VUXNA HUNDAR

£ SPECIFIC TM CPD-M Puppy Medium Breed är ett mycket lämpligt foder för valpar av medelstora raser, från avvänjning (5-6 veckor) till dess att valparna har uppnått 80 % av sin vuxenvikt. Därefter kan valpen gradvis gå över till SPECIFIC TM CXD-M Adult Medium Breed/ CXW Adult All Breeds. £ Under dräktighet och digivning ökar tikens energi- och näringsbehov. Därför är SPECIFIC TM CPD-M Puppy Medium Breed ett lämpligt foder för dräktiga och digivande tikar av alla raser.

£ Det är viktigt att noga kontrollera valpens tillväxt, för att undvika överutfodring.

£ Energi- och näringsbehovet kan öka under konvalescens efter operation, trauma och anorexi. CPD-M Puppy Medium Breed är ett mycket lämpligt foder under dessa perioder med stort energibehov.

NÄRINGSINNEHÅLL

Innehåll per 100 g

Innehåll per MJ

Näringsämne

Omsättbar energi kJ

1616

Protein g (råprotein)

25,6

15,8

Fett g (råfett)

14,3

8,9

25%*

50%*

75%*

Vuxen

Kolhydrater g (NFE)

43,7

27,0

kg

g

g

g

g

Fibrer g (råfibrer)

1,8

1,1

2

95

80

65

50

Kalcium g

0,97

0,60

2,5

115

95

80

60

Fosfor g

0,87

0,54

3

130

110

90

70

Natrium g

0,26

0,16

4

160

135

110

85

Omega-3-fettsyror g

0,63

0,39

EPA g

0,18

0,11

5

190

160

130

105

DHA g

0,20

0,13

6

220

185

150

120

Förhållande n-3:n-6

1:3

1:3

7

245

210

170

135

Vatten g

8,5

8

270

230

190

145

För en mer detaljerad deklaration se: SPECIFIC TM teknisk information

10

320

270

220

175

12

310

255

200

14

350

285

225

16

385

315

245

18

420

345

270

22

400

315

25

440

345

* av beräknad vuxenvikt

SPECIFIC TM CPD-M PUPPY MEDIUM BREED

Tikens energibehov under digivning varierar med antalet valpar. Vid kullar med 2, 4 eller 8 valpar är energibehovet 1½, 2 respektive 3 gånger större än behovet hos en normal vuxen hund. Det individuella dagsbehovet påverkas av olika faktorer, till exempel ras, miljö, årstid och aktivitetsnivå. Därför bör fodermängden löpande anpassas efter hundens kondition och kroppsvikt. RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM AV SPECIFIC TM CPD-M FÖR DRÄKTIGA ELLER DIGIVANDE TIKAR (>10 KG)

Första 2/3 av dräktigheten

Sista 1/3 av dräktigheten

Digivning 2 valpar

Digivning 4 valpar

Digivning 8 valpar

kg

g

g

g

g

g

10

190

260

260

350

520

12

220

300

300

400

600

14

245

335

335

450

670

18

295

405

405

540

810

22

345

470

470

630

945

25

380

520

520

690

1040

30

435

595

595

795

1190

35

490

670

670

890

1335

40

540

740

740

985

1475

45

590

805

805

1075

1610

50

640

870

870

1165

1745

60

735

1000

1000

1335

2000

70

825

1125

1125

1495

2245

80

910

1240

1240

1655

2480

VERSION 07-2015

SPECIFIC TM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

SPECIFIC TM CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED

REKOMMENDATION

£ Växande valpar av stora och mycket stora raser

2.5 kg 4 kg

14 kg2

SPECIFIC TM CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED

(>25 KG VUXENVIKT)

FODRETS EGENSKAPER OCH FÖRKLARING TILL SAMMANSÄTTNINGEN

Balanserat innehåll av energi, protein, vitaminer och mineraler tillgodoser behoven hos växande valpar av stora raser och mycket stora raser. Innehållet av EPA och DHA i kombination med det måttliga energi- och kalciuminnehållet främjar utvecklingen av friska leder och bidrar till att reducera risken för skelettproblem på grund av snabb tillväxt.

Growth & skeletal support

DHA är en omega-3-fettsyra som främjar utvecklingen av hjärnan och synen.

DHA from fish

EPA och DHA är omega-3-fettsyror, som främjar utvecklingen av frisk hud och päls, samt hjälper till att bevara normal rörlighet och god ledhälsa.

Joint, skin & coat support

Betmassa som en källa till fermenterbara fibrer för att stödja en fördelaktig mikroflora och god tarmhälsa.

Beet Pulp

Intestinal support

Psyllium husk är en gelbildande, löslig fiber, som har förmågan att absorbera vätska motsvarande flera gånger sin egen vikt, och är känd för sin välgörande effekt på regleringen av magtarmkanalens aktivitet.

Intestinal support

SPECIFIC TM CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED

MER INFORMATION

NÄRINGSINNEHÅLL

£ Med tillsatt taurin , ett viktigt näringsämne nödvändigt för många faser av matsmältningen. Taurin krävs för normal funktion av myokardiet och stöder hjärtmuskelfunktionen. £ SPECIFIC TM CPD-XL Puppy Large & Giant Breed är ett mycket lämpligt foder för valpar av stora och mycket stora raser, från avvänjning (5-6 veckor) till dess att valpen har uppnått 80 % av sin vuxenvikt. Därefter kan valpen gradvis gå över till SPECIFIC TM CXD-XL Adult Large & Giant Breed/CXW Adult All Breeds. £ Bitarnas storlek är anpassad till valpar av stora och mycket stora raser. Tack vare bitstorleken stimuleras valparna att tugga och därmed förhindras ett alltför snabbt födointag.

Innehåll per 100 g

Innehåll per MJ

Näringsämne

Omsättbar energi kJ

1525

Protein g (råprotein)

26,3

17,2

Fett g (råfett)

10,2

6,7

Kolhydrater g (NFE)

47,1

30,9

Fibrer g (råfibrer)

2,4

1,6

Kalcium g

0,79

0,52

Fosfor g

0,72

0,47

Natrium g

0,25

0,16

Taurin g

0,48

0,32

Omega-3-fettsyror g

0,57

0,37

£ Det är viktigt att noga kontrollera valpens tillväxt, för att undvika överutfodring.

EPA g

0,18

0,11

DHA g

0,20

0,13

Förhållande n-3:n-6

1:3

1:3

Vatten g

8,5

REKOMMENDERAS EJ TILL

För en mer detaljerad deklaration se: SPECIFIC teknisk information.

£ Dräktiga eller digivande tikar, eftersom SPECIFIC TM CPD-XL Puppy Large & Giant Breed har lägre energitäthet och lägre kalciumhalt än SPECIFIC TM CPD-S Puppy Small Breed och SPECIFIC TM CPD-M Puppy Medium Breed. För dräktiga eller digivande tikar av stora och mycket stora raser rekommenderas därför SPECIFIC TM CPD-M Puppy Medium Breed.

INGREDIENSER Vete, majsprotein, fiskmjöl, betmassa, fett från fläsk, hydrolyserat animaliskt protein, mineraler, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), äggpulver, fiskolja, lysin, psyllium husk, metionin, treonin, tryptofan, taurin, rosmarinextrakt. Med naturliga antioxidanter (tokoferoler, rosmarinextrakt och C vitamin). Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen.

SPECIFIC TM CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED

RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM Exempel: Om rasen har en förväntad vuxenvikt på 40 kg, behöver en valp som väger 10 kg (25 % av vuxenvikten) ungefär 340 g SPECIFIC TM Puppy Large & Giant Breed om dagen. När valpen väger 20 kg (50 % av vuxenvikten), behöver den ungefär 485 g om dagen. När valpen väger 30 kg (75 % av vuxenvikten), behöver den ungefär 535 g om dagen. Det individuella dagsbehovet påverkas av olika faktorer, till exempel ras, miljö, årstid och aktivitetsnivå. Därför bör fodermängden löpande anpassas efter hundens kondition och kroppsvikt.

25%*

50%*

75%*

Vuxen

kg

g

g

g

g

5

200

170

140

110

7.5

275

230

190

150

10

340

290

235

185

15

460

390

320

250

17.5

515

440

360

280

20

570

485

395

310

25

675

570

470

365

30

775

655

535

420

70

1240

1015

795

40

815

665

520

50

960

790

615

60

1105

905

705

70

1240

1015

795

80

1120

875

90

1225

960

* av beräknad vuxenvikt

Om valpen trots normalvikt behöver en betydligt mindre fodermängd än vad som rekommenderas i utfodringstabellen, rekommenderas ett byta till SPECIFIC TM CPD-M Puppy Medium Breed, ett valpfoder med en högre kalcium nivå.

VERSION 07-2015

SPECIFIC TM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

SPECIFIC TM CPW PUPPY ALL BREEDS

REKOMMENDATION

Växande valpar av alla raser

£ £ £ £

Dräktighet och digivning, alla raser

Anorexi

Konvalescens

6x300 g

SPECIFIC TM CPW PUPPY ALL BREEDS

FODRETS EGENSKAPER OCH FÖRKLARING TILL SAMMANSÄTTNINGEN

Ökat innehåll av energi, protein, vitaminer och mineraler tillgodoser behoven hos växande valpar och främjar normal skelettutveckling.

Growth support

DHA är en omega-3-fettsyra som främjar utvecklingen av hjärnan och synen.

DHA from fish

EPA och DHA är omega-3-fettsyror, som främjar utvecklingen av frisk hud och päls, samt hjälper till att bevara normal rörlighet och god ledhälsa.

Joint, skin & coat support

Innehålle r ß-1,3/1,6-glukaner från jäst , vilka kan förändra cytokinproduktionen och binda till receptorer på vita blodkroppar, vilket i sin tur kan aktivera och stödja kroppens immunförsvar.

Immune support

SPECIFIC TM CPW PUPPY ALL BREEDS

MER INFORMATION

INGREDIENSER Fläsk, majs, äggpulver, solrosolja, ris, mineraler, cellulosapulver, fiskolja, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), psyllium husk, jäst (källa till βß-1,3/1,6-glukaner). Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen kyckling, RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM Exempel: Om rasen har en förväntad vuxenvikt på 16 kg, behöver en valp som väger 4 kg (25 % av vuxenvikten) ungefär 415 g SPECIFIC TM CPW Puppy All Breeds om dagen. När valpen väger 8 kg (50 % av vuxenvikten), behöver den ungefär 590 g om dagen. När valpen väger 12 kg (75 % av vuxenvikten), behöver den ungefär 655 g om dagen. Tikens energibehov under digivning varierar med antalet valpar. Vid kullar med 2, 4 eller 8 valpar är energibehovet 1½, 2 respektive 3 gånger större än behovet hos en normal vuxen hund. Det individuella dagsbehovet påverkas av olika faktorer, till exempel ras, miljö, årstid och aktivitetsnivå. Därför bör fodermängden löpande anpassas efter hundens kondition och kroppsvikt.

£ SPECIFIC TM CPW Puppy All Breeds är ett mycket lämpligt foder för valpar av små och medelstora raser, från avvänjning (5-6 veckor) till dess att valpen har nått 80 % av sin vuxenvikt. Därefter kan valpen gradvis gå över till SPECIFIC TM CXD Adult Small Breed/SPECIFIC TM CXD Adult Medium Breed/CXW Adult All Breeds. £ Under dräktighet och digivning ökar tikens behov av energi och näringsämnen. Därför är SPECIFIC TM CPW Puppy All Breeds ett lämpligt foder för dräktiga och digivande tikar av alla raser.

£ Det är viktigt att noga kontrollera valpens tillväxt, för att undvika överutfodring.

£ Energi- och näringsbehovet kan öka under konvalescens efter operation, trauma och anorexi. CPW Puppy All Breeds är ett mycket lämpligt foder under dessa perioder med stort energibehov.

REKOMMENDERAS EJ TILL

£ Valpar av stora och mycket stora raser löper större risk att drabbas av skelettproblem och ska därför inte ges enbart CPW Puppy All Breeds. För valpar av stora och mycket stora raser rekommenderas SPECIFIC TM CPD-XL Puppy Large & Giant Breed på grund av dess lägre energi- och kalciuminnehåll.

25%*

50%*

75%*

Vuxen

NÄRINGSINNEHÅLL

kg

g

g

g

g

1

145

125

100

80

Innehåll per 100 g

Innehåll per MJ

Näringsämne

2

245

210

170

135

Omsättbar energi kJ

628

3

335

285

230

180

Protein g (råprotein)

13,0

20,7

4

415

350

290

225

Fett g (råfett)

8,2

13,1

5

490

415

340

265

Kolhydrater g (NFE)

8,2

13,0

6

565

475

390

305

Fibrer g (råfibrer)

1,1

1,8

8

700

590

485

380

Kalcium g

0,38

0,60

10

825

700

570

450

Fosfor g

0,34

0,54

Natrium g

0,13

0,21

12

945

800

655

515

Omega-3-fettsyror g

0,31

0,49

14

1060

900

735

575

EPA g

0,08

0,12

16

1175

995

815

635

DHA g

0,14

0,23

18

1285

1085

890

695

Förhållande n-3:n-6

1:7

1:7

20

1390

1175

965

755

Vatten g

67,0

25

1640

1390

1140

890

För en mer detaljerad deklaration se: SPECIFIC TM teknisk information.

* av beräknad vuxenvikt

VERSION 07-2015

SPECIFIC TM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

SPECIFIC TM CXD-XS ADULT SMALL BREED - EXTRA SMALL KIBBLE

REKOMMENDATION

£ Dagligt foder för friska hundar av små raser (< 10 kg), 1-8 års ålder

7.5 kg 1 kg 1

SPECIFIC TM CXD-XS ADULT SMALL BREED EXTRA SMALL KIBBLE (< 10 KG)

FODRETS EGENSKAPER OCH FÖRKLARING TILL SAMMANSÄTTNINGEN

Ett balanserat helfoder med måttligt energiinnehåll, som tillgodoser behoven hos vuxna hundar av små raser och hjälper dem att behålla sin idealvikt.

Moderate energy, balanced nutrients

EPA och DHA är omega-3-fettsyror som bidrar till att bevara frisk hud och päls samt friska leder.

Joint, skin & coat support

Kvalitetsråvaror med hög smältbarhet säkerställer ett maximalt näringsupptag från fodret, samtidigt som mäng den avföring minskar.

High digestibility

Betmassa som en källa till fermenterbara fibrer för att stödja en fördelaktig mikroflora och god tarmhälsa.

Beet Pulp

Intestinal support

SPECIFIC TM CXD-XS ADULT SMALL BREED - EXTRA SMALL KIBBLE

MER INFORMATION

INGREDIENSER Vete, majsprotein, fiskmjöl, fett från fläsk, betmassa, mineraler, hydrolyserat animaliskt protein, fiskolja, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), äggpulver, lysin, metionin, treonin, tryptofan, rosmarinextrakt. Med naturliga antioxidanter (tokoferoler, rosmarinextrakt och C vitamin). Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen. RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM Det individuella dagsbehovet påverkas av olika faktorer, till exempel ras, miljö, årstid och aktivitetsnivå. Därför bör fodermängden löpande anpassas efter hundens kondition och kroppsvikt.

£ Till dräktiga eller digivande tikar av små raser rekommenderas SPECIFIC TM CPD-XS Puppy Small Breed.

£ Till hundar av små raser som är äldre än 8 år rekommenderas SPECIFIC TM CGD-S Senior Small Breed eller CGW Senior All Breeds.

NÄRINGSINNEHÅLL

Innehåll per 100 g

Innehåll per MJ

Näringsämne

Omsättbar energi kJ

1561

Protein g (råprotein)

22,6

14,5

Fett g (råfett)

11,3

7,2

Kolhydrater g (NFE)

50,6

32,4

< 8 years

Fibrer g (råfibrer)

2,1

1,4

Kalcium g

0,70

0,45

Fosfor g

0,62

0,40

Natrium g

0,23

0,14

< 10 kg kg

Omega-3-fettsyror g

0,62

0,40

g

g

g

EPA g

0,21

0,13

1

30

25

20

DHA g

0,22

0,14

1.5

45

35

30

Förhållande n-3:n-6

1:3

1:3

2

55

45

35

Vatten g

8,5

2.5

65

55

45

För en mer detaljerad deklaration se: SPECIFIC TM teknisk information.

3

75

60

50

3.5

85

70

55

4

90

75

60

5

110

90

70

6

125

105

85

7

140

115

95

8

155

130

100

9

170

140

110

10

180

150

120

VERSION 07-2015

SPECIFIC TM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

SPECIFIC TM CXD-S ADULT SMALL BREED

REKOMMENDATION

£ Dagligt foder för friska hundar av små raser (< 10 kg), 1-8 års ålder

7.5 kg 7 kg

1 kg 1 kg

2.5 kg 4 kg

SPECIFIC TM CXD-S ADULT SMALL BREED (< 10 KG)

FODRETS EGENSKAPER OCH FÖRKLARING TILL SAMMANSÄTTNINGEN

Ett balanserat helfoder med måttligt energiinnehåll, som tillgodoser behoven hos vuxna hundar av små raser och hjälper dem att behålla sin idealvikt.

Moderate energy, balanced nutrients

EPA och DHA är omega-3-fettsyror som bidrar till att bevara frisk hud och päls samt friska leder.

Joint, skin & coat support

Kvalitetsråvaror med hög smältbarhet säkerställer ett maximalt näringsupptag från fodret, samtidigt som mäng den avföring minskar.

High digestibility

Betmassa som en källa till fermenterbara fibrer för att stödja en fördelaktig mikroflora och god tarmhälsa.

Beet Pulp

Intestinal support

SPECIFIC TM CXD-S ADULT SMALL BREED

MER INFORMATION

INGREDIENSER Vete, majsprotein, fiskmjöl, fett från fläsk, betmassa, mineraler, hydrolyserat animaliskt protein, fiskolja, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), äggpulver, lysin, metionin, treonin, tryptofan, rosmarinextrakt. Med naturliga antioxidanter (tokoferoler, rosmarinextrakt och C vitamin). Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen. RIKTLINJER FÖR DAGLIG MÄNGD I GRAM Det individuella dagsbehovet påverkas av olika faktorer, till exempel ras, miljö, årstid och aktivitetsnivå. Därför bör fodermängden löpande anpassas efter hundens kondition och kroppsvikt.

£ Till dräktiga eller digivande tikar av små raser rekommenderas SPECIFIC TM CPD-S Puppy Small Breed.

£ Till hundar av små raser som är äldre än 8 år rekommenderas SPECIFIC TM CGD-S Senior Small Breed eller CGW Senior All Breeds.

NÄRINGSINNEHÅLL

Innehåll per 100 g

Innehåll per MJ

Näringsämne

Omsättbar energi kJ

1561

Protein g (råprotein)

22,6

14,5

Fett g (råfett)

11,3

7,2

Kolhydrater g (NFE)

50,6

32,4

< 8 years

Fibrer g (råfibrer)

2,1

1,4

Kalcium g

0,70

0,45

Fosfor g

0,62

0,40

Natrium g

0,23

0,14

< 10 kg kg

Omega-3-fettsyror g

0,62

0,40

g

g

g

EPA g

0,21

0,13

1

30

25

20

DHA g

0,22

0,14

1,5

45

35

30

Förhållande n-3:n-6

1:3

1:3

2

55

45

35

Vatten g

8,5

2,5

65

55

45

För en mer detaljerad deklaration se: SPECIFIC TM teknisk information.

3

75

60

50

4

90

75

60

5

110

90

70

6

125

105

85

7

140

115

95

8

155

130

100

9

170

140

110

10

180

150

120

11

195

165

130

VERSION 07-2015

SPECIFIC TM DIETS - VETERINARY EXCLUSIVE SINCE 1988

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online